Arta medievală în orizontul modernităţii


Colocviu organizat între 3-5 noiembrie 2012 de Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi și de Centrul de Cercetare a Artei Medievale “Vasile Drăguţ”


Rareori perioada medievală a fost privită cu indiferenţă. Fie blamată ca timp al regresului şi al fanatismului, fie admirată ca vârstă a unei spiritualităţi accentuate, ea a incitat mereu gândirea şi spiritul critic. Tema colocviului repune în discuţie studiul medievalismului dintr-o perspectivă contemporană. Avem în vedere în principal abordarea diferitelor problematici care privesc arta medievală, cu toate aspectele ei, de la studierea monumentelor şi a edificiilor la dificultăţile pe care le implică restaurarea lor, de la miniaturile manuscriselor sau descifrarea textelor la tehnicile artistice şi meşteşugăreşti specifice perioadei. Sunt binevenite atât lucrări care se axează strict pe studiul unor elemente ale artelor medievale, cât şi lucrări cu caracter interdisciplinar, reunind domenii precum literatura, filosofia sau chiar muzica medievală. De asemeni, o problemă pe care încearcă să o pună acest colocviu este actualitatea studiului artei şi spiritualităţii medievale într-o lume din ce în ce mai obsedată de dimensiunea materială a existenţei. Arta şi cultura Evului Mediu rămân teme „închise” destinate unei cercetări specializate, sau spiritualitatea acelor vremuri apuse are încă un cuvânt de spus în cultura actuală?
Programul colocviului

Arta medievală în orizontul modernităţii


Sâmbătă, 3 noiembrie 2012

9.00 – 9.15 Deschiderea colocviului: Decan Prof. univ. dr. Maria Urmă

Secţiunea I: Artă medievală. 
Moderator Prof. univ. dr. J-P. Deremble, Université Ch. de Gaulle, Lille 3

9.15 – 9.30 Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Ciclul împăratului Constantin cel Mare în bisericile din Pătrăuţi şi Arbore
9.30 – 9.40 Discuţii

9.40 – 9.55 Prof. univ. dr. Maria Urmă, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Perspectiva inversă în pictura bizantină
9.55 – 10.05 Discuţii

10.05 – 10.20 Conf. univ. dr. Carmen Solomonea, Titlu rezervat 
10.20 – 10.30 Discuţii

10.30 – 10.45 Asist. univ. dr. Irina-Andreea Stoleriu și Asistent univ. dr. Adrian Stoleriu, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Portretul domnitorului Ștefan cel Mare între medieval și contemporan. Studiu de caz
10.45 – 10.55 Discuţii

10.55 – 11.15 Pauză de cafea

Secţiunea a II-a: Literatură, filosofie.
 Moderator Conf. univ. dr. Carmen Solomonea, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

11.15 – 11.30 Prof. univ. dr. J-P. Deremble, Université Ch. de Gaulle, Lille 3, La conjugaison des temps comme expérience originale de l'approche contemporaine des réalités médiévales
11.30 – 11.40 Discuţii

11.40 – 11.55 Asist. univ. dr. Brânduşa Grigoriu, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Emotions littéraires médiévales: une approche "émotionologique"
11.55 – 12.05 Discuţii

12.05 – 12.20 Asist. univ. drd. Oana Nae, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Conceptul plotinian de emanaţie şi importanţa sa pentru dezvoltarea medievală a metaforei luminii 
12.20 – 12.30 Discuţii

12.30 – 12.45 Lect. univ. dr. Puiu Ioniţă, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Metafore ale comuniunii la Sfântul Simeon Noul Teolog
12.45 – 12.55 Discuţii

13.00 – 15.00 Pauză de masă


Secţiunea a III-a: Artă medievală 
 Moderator  Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

15.00 – 15.15 drd. Ştefan Mera, Tronul Hetimasiei in pictura de sec. Al XVI-lea a bisericilor din Nordul Moldovei
15.15 – 15.25 Discuţii

15.25 – 15.40 Lect. univ. dr. Octaviana Marincaş, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Studiul stratigrafic al iconostasului de perete de la biserica Manastirii Sucevita / Étude stratigraphique de l'iconostase du mur de l'église - monastère Sucevita, Roumanie.
15.40 – 15.50 Discuţii

15.50 – 16.05 pr. drd. Emilian Adrian Gavrilean, ,,Roțile cerului'' de la Sucevița. Scurtă investigație interdisciplinară asupra unui element plastic decorativ din fresca interioară a Bisericii ,,Învierea Domnului'' a Mănăstirii Sucevița  
16.05 – 16.15 Discuţii

16.15 – 16.30 Asist. Univ. Dr.  Raluca Minea, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Tabloul votiv, origini si semnificatie
16.30 – 16.40 Discuţii

16. 40 – 17.00 Pauză de cafea

Secţiunea a IV-a: Arta medievală în diversitate 
 Moderator  Conf. univ. dr. Codrina Laura Ioniţă, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

17.00 – 17.15 Lect. Univ. dr. Cristian Ungureanu, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Mistica medievala si anatomia geometrica a picturii europene
17.15 – 17.25 Discuţii

17.25 – 17.40 Asist. univ. dr. Ina Marghidan, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Portretele brodate în arta medievală românească
17.40 – 17.45 Discuţii

17.45 – 18.00 Lect. univ. dr. Constantin Tudor, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Lianţii si evoluţia tehnicilor de pictură
18.00 – 18.05 Discuţii

18.05 – 18.20 Asist. univ. dr. Vasile Tudor, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Fresca bisericii „Botezul Domnului” de la Mănăstirea Horaița 
18.20 – 18.25 Discuţii

18.25 – 18.40 Conf. univ. dr. Codrina Laura Ioniţă, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Recurenţa motivelor medievale la A. Kiefer
18.40 – 18. 45 Discuții

18.45 – 19.00 Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Titlu rezervat

19.00 – 19.10 Lect. univ. dr. Ioana Olaru, Podoabele antic-târzii pe teritoriul României – mijloc de propagandă religioasă la începutul creștinismului

19.10 – 19.20 Lect. univ. dr. Luana Stan, Université de Montreal, L’influence des musiques anciennes dans l’interprétation de Marcel Pérès (Ensemble Organum)

19.20 – 19.30 Lect. univ. dr. Octaviana Marincaş, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Pictura murala a manastirii Cetatuia, Iasi. Caracterizare fizico-chimica / Fresque du monastère Cetatuia, Iasi, Romania. Caractérisation physico-chimique

19.30	încheierea colocviului

Colocviu organizat de Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi și de Centrul de Cercetare a Artei Medievale “Vasile Drăguţ”
Organizatori: Prof. dr. Tereza Sinigalia, prof. dr. Maria Urma, lect. dr. Brăndușa Grigoriu, lect. dr. Ioana Olaru, lect. dr. Andreea Stoleriu, lect. dr. Puiu Ioniță, asist. dr. Adrian Stoleriu, conf. dr. Codrina-Laura Ioniță, asist. dr. Oana Nae.


  


Copyright © 2014 Alexandru Ionita